o nas

szkolimy, doradzamy, konsultujemy

o Growart

Na rynku działamy od 2011r., od 01.04.2022r. pod marką Growart.

Szkolimy, doradzamy, konsultujemy, świadczymy usługi coachingowe.

Przede wszystkim jednak, Growart sp. z o.o. to zespół praktyków. Ludzi, którzy są przedsiębiorcami, menadżerami, należą do kadry zarządzającej wyższego szczebla, prowadzą w firmach projekty. Jest to niezwykle ważne, ponieważ powoduje, że rozumiemy problemy, czy wyzwania, przed którymi stoją nasi Klienci.

Szkolenia, które oferujemy obejmują głównie kompetencje miękkie, a ich odbiorcami są przedstawiciele wyższej i średniej kadry menadżerskiej oraz zespoły pracownicze.

uczestnicy naszych szkoleń

lepiej (czyt. skuteczniej) komunikują się w ramach zespołów, wewnątrz firmy, z klientami, z kontrahentami, z konkurencją

potrafią skuteczniej wykorzystać potencjał indywidualny i budować sprawne zespoły, efektywniej wykorzystują czas, sprawniej określają cele i planują strategie działania

potrafią poradzić sobie w sytuacjach stresowych i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu

firma - zespół naczyń połączonych

Mamy świadomość, że każda firma to zespół naczyń połączonych i zmiana/poprawa w jednym dziale wpływa na inne. Podobnie wygląda sytuacja z potrzebami rozwojowymi – problem dostrzeżony przez menadżera w jednym zespole, niekoniecznie musi mieć źródło w tym samym miejscu. Dlatego tak ważne jest dokładne zbadanie przez nas sytuacji wyjściowej, zestawienie tego z celami, jakie Klient (firma) wyznaczył sobie do osiągnięcia i opracowanie planu rozwojowego.

Tutaj oprócz szkoleń proponujemy również usługi doradcze obejmujące tematykę o znaczeniu strategicznym dla przedsiębiorstwa oraz indywidualne sesje coachingowe, podczas których Uczestnik przepracowuje obszary blokujące jego własne możliwości działania.

trenerzy założyciele

Anna Kazibudzka

Od 2010r. zajmuje się zawodowo rozwojem osobistym wskazując, jak wiele można osiągnąć wykorzystując naturalne predyspozycje własnej osobowości. Kładzie szczególny nacisk na umiejętności komunikacyjne, budowanie relacji w zespołach, umiejętne zarządzanie kadrą pozwalające na maksymalne wykorzystanie drzemiącego w niej potencjału, budowanie i podtrzymywanie relacji z klientem zarówno w kontakcie osobistym, jak i poprzez call-center, pracę nad odczuwanym stresem, aby uniknąć jego negatywnych skutków, w tym wypalenia zawodowego.

Szkoliła pracowników firm o profilu produkcyjnym, handlowym, usługowym różnych branż, a także pracowników organizacji samorządowych i placówek oświatowych.

Ukończyła Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wydział Zarządzania, kierunek: Zarządzanie i marketing (tytuł: mgr), ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie – kierunek Zarządzanie i Marketing (tytuł: licencjat), certyfikowany trener persolog, ukończony kurs certyfikacyjny MindSonar, certyfikowany trener FINXS.

Oskar Kazibudzki

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu przywództwa, sprzedaży, komunikacji i dynamiki zespołów oraz coachingu zarówno biznesowym, kariery jak i life.

Od 2010r. prowadzi różne projekty biznesowe. Jako trener spędził na salach szkoleniowych blisko 10 000 godzin ucząc innych. Pracował zarówno z przedsiębiorcami, urzędnikami, sportowcami, nauczycielami i ekspertami. Działa w branży IT, finansowej, medycznej, FMCG, automotive, prawniczej, usługowej, produkcyjnej, instytucji publicznych i szkolnictwa. Jako coach pomaga ludziom w osiąganiu ich celów i pokonywaniu przeszkód, a jako konsultant doradza w przedsiębiorstwach jak usprawnić pracę i strategię działania.

Ukończył Uniwersytet Jagielloński – Wydział Zarządzania, kierunek: Zarządzanie firmą (tytuł: mgr), ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości – kierunek Zarządzanie i Marketing (tytuł: licencjat) oraz kierunek- Europeistyka (tytuł: licencjat); certyfikowany trener persolog®, certyfikowany trener MindSonar, certyfikowany trener FINXS, certyfikowany trener Sandler Training System.

Od lat prowadzi szkolenia z zakresu wykorzystania własnych atutów do zwiększenia efektywności działania, obniżenia negatywnego stresu, budowania korzystnych nawyków na przyszłość

nasza misja

Naszą misją jest dostarczenie Klientom wiedzy, narzędzi i świadomości posiadanych wewnętrznych zasobów do sprawnego radzenia sobie z nowymi wyzwaniami i osiągania wyznaczonych celów indywidualnych i firmowych.

nasi klienci

brival logo