fundacja

warsztaty rozwojowe · szkolenia · treningi

dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Fundacja Growart powstała z myślą o dzieciach, młodzieży oraz dorosłych, którzy chcą się uczyć, czują, że mogą osiągnąć więcej, ale potrzebują narzędzi.

Fundacja poprzez swoje działania rozwojowe (szkolenia, warsztaty, treningi) chce wspierać szczególnie dzieci i młodzież, ale również rodziców/opiekunów, pedagogów i trenerów sportowych w rozwijaniu u dzieci kompetencji miękkich, czyli tych odpowiedzialnych za:

  • poczucie własnej wartości,
  • umiejętne budowanie relacji,
  • odnajdywanie swojego miejsca w środowisku,
  • otwartej i szczerej komunikacji,
  • radzeniu sobie z emocjami oraz wyznaczaniu i osiąganiu celów.

do kogo docieramy

Trening mentalny w sporcie. Uzupełnienie programów szkoleniowych realizowanych w Akademiach i Klubach Sportowych. 

Praca z emocjami, rozwój umiejętności społecznych, korygowanie niepożądanych zachowań wykorzystując elementy treningu
zastępowania agresji. 

Poznanie mocnych stron, nauka skutecznej komunikacji, zarządzanie sobą w czasie, podstawy przedsiębiorczości i wiele innych.

wesprzyj

Wszystkich, którzy zechcą wesprzeć finansowo działania fundacyjne, prosimy o dokonywanie wpłat darowizn z dopiskiem „Na cele statutowe” na konto fundacji.

dane do wpłat

Fundacja Growart
Ul. Jasnogórska 43 lok.5,
42-221 Częstochowa

Bank BNP Paribas:
48 1600 1462 1809 9138 9000 0001

statut fundacji

nasza misja

Naszą misją jest stworzenie przestrzeni do rozwoju, w której dzieci, młodzież i dorośli
dostaną narzędzia, wiedzę i możliwość odkrycia własnych, często nieuświadomionych,
potencjałów.